1.Thanh toán qua ngân hàng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MỸ KỲ

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quận 10, TPHCM
STK: 0601 0371 9375

2.Thanh toán qua ngân tài khoản cá nhân

Ngân Hàng Vietcombank
ĐINH NGUYỄN DUY TUẤN
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài gòn
STK: 0181 0023 76425