VỎ THÙNG SƠN 5 LÍT

Vỏ thùng sơn 5 lít

mã số:05S

kích thước:φ215 x 193(H) mm

Thùng 5 lít

mã số:05S

kích thước:φ215 x 193(H) mm

1 đánh giá cho "VỎ THÙNG SƠN 5 LÍT "

Thêm đánh giá