XE THU GOM RÁC 1000 LÍT 3 BÁNH ĐÚC

XE THU GOM RÁC 1000 LÍT 3 BÁNH ĐÚC

Bằng nhựa composite (FRP)

KT: 1030 * 1400* 1200 mm
Có 02 bánh xe D= 375mm,1 bánh lái D=205mm
Có 02 nắp đậy
01 tay kéo inox

Dầy 4-5 li
Màu sắc theo yêu cầu

1 đánh giá cho "XE THU GOM RÁC 1000 LÍT 3 BÁNH ĐÚC "

Thêm đánh giá