THÙNG PHUY NẮP MỞ 220 LÍT QUA SỬ DỤNG

THÙNG PHUY NẮP MỞ 220 LÍT QUA SỬ DỤNG 

Kích thước:  ĐK 585 x H 950 cm
Màu sắc: Xanh dương
TL;9,4 kg
Nguyên liệu: nhựa HDPE chính phẩm

thùng phuy nhựa qua sử dụng

1 đánh giá cho "THÙNG PHUY NẮP MỞ 220 LÍT QUA SỬ DỤNG "

Thêm đánh giá