CAN VUÔNG 5 LÍT ĐỰNG HÓA CHẤT

CAN NHỰA 5 LÍT-VN031

NL: nhựa HDPE

TL: 320 gam

Màu trắng

Nắp có siêu niêm phong

KT: 190 X 120 X 300 MM

1 đánh giá cho "CAN VUÔNG 5 LÍT ĐỰNG HÓA CHẤT "

Thêm đánh giá