CAN NHỰA VUÔNG 10 LÍT  

CAN NHỰA VUÔNG 10 LÍT  

Kích thước (+/- 2% mm): 230 x 195 x H 300
Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
TL: 500 g

Màu: xanh, trắng

1 đánh giá cho "CAN NHỰA VUÔNG 10 LÍT   "

Thêm đánh giá