CAN NHỰA 10 LÍT VUÔNG

CAN NHỰA 10 LÍT ĐỰNG HÓA CHẤT

kích thước:233  x200  x 325 mm 

Màu xanh, trắng

NL: Nhựa HDPE

TL: 750 g

1 đánh giá cho "CAN NHỰA 10 LÍT VUÔNG "

Thêm đánh giá