BÌNH NHỰA VUÔNG 1 LÍT 

BÌNH NHỰA VUÔNG 1 LÍT 

NL: nhựa HDPE

KT: 101 x  64.5 x 218 mm

màu trắng

nắp garenty

1 đánh giá cho "BÌNH NHỰA VUÔNG 1 LÍT  "

Thêm đánh giá