VỎ THÙNG SƠN 6 LÍT

Vỏ thùng sơn 6 lít

mã số:06S

kích thước:φ215 x 225(H) mm

Thùng 6 lít

mã số:06S

kích thước:φ215 x 225(H) mm

1 đánh giá cho "VỎ THÙNG SƠN 6 LÍT "

Thêm đánh giá