VỎ THÙNG SƠN 4.5 LÍT

Vỏ thùng sơn 4.5 lít

mã số:09S

kích thước:φ200 x 190(H) mm

Thùng 4.5 lít

mã số:09S

kích thước:φ200 x 190(H) mm

1 đánh giá cho "VỎ THÙNG SƠN 4.5 LÍT "

Thêm đánh giá