VỎ THÙNG SƠN 10 LÍT

Vỏ thùng sơn 10 lít

mã số:04S

kích thước:φ255 x 265(H) mm

 

 

Thùng 10 lít

mã số:04S

kích thước:φ255 x 265(H) mm

1 đánh giá cho "VỎ THÙNG SƠN 10 LÍT "

Thêm đánh giá