Thùng đựng sơn 20 Lít

Thùng đựng sơn 20 Lít

mã số:01S

kích thước:φ315 x 370(H) mm

LN: nhựa PP

Màu trắng

Thùng nhựa 20 Lít

mã số:01S

kích thước:φ315 x 370(H) mm