Phuy sắt 220 lít nắp mở

Phuy sắt 220 lít nắp mở

Dung tích danh định/tối đa : 200 lít (55 gal) / 216 lít
Chiều cao phuy : 885 mm ± 10 mm
Đường kính trong : 580 mm ± 10 mm

Dung tích danh định/tối đa : 200 lít (55 gal) / 216 lít
Chiều cao phuy : 885 mm ± 10 mm
Đường kính: 580 mm ± 10 mm
dầy 0.9 mm
nặng 17,8ky +/- 0.4 
Tráng men dùng dựng thực phẩm  –(chống thôi  nhiểm)
Màu  tùy chọn