CHAI VUÔNG 500ML 

CHAI VUÔNG 500ML 

MÃ SP: B-015 

KT: (H) 172  x (D)76 x 65 mm

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm 

1 đánh giá cho "CHAI VUÔNG 500ML  "

Thêm đánh giá