CHAI NHỰA 1 LÍT SỌC 

CHAI NHỰA 1 LÍT SỌC 

Nguyên liệu : HDPE nguyên sinh 

Màu trắng , nắp ấn 

1 đánh giá cho "CHAI NHỰA 1 LÍT SỌC  "

Thêm đánh giá